Περιμένουμε και το δωρεάν ασύρματο ίντερνετ που μας έταξε ο πρωθυπουργός. Σας δείχνουμε με εικόνες πως θα είναι η εικόνα των Ελλήνων, ένα χρόνο
μετά! Όταν θα μας έχουν πάρει τα σπίτια αλλά θα έχουμε wifi παντού!